መራኸቢ መንገዲ

ሕቶ ኣለካ? በጃኻ ነዚ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ፎርም ተጠቐም። ኣብ ናይ ስራሕ መዓልታት (ሰኑይ – ዓርቢ) ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓታት ሕቶታት ክንምልስ ንፍትን። ኣብ ገሊኡ ዅነታት ዝያዳ ግዜ ኪወስድ ይኽእል እዩ። ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ኩነታት ትዕግስትኻን ምርዳእካን ንሓትት።

Max. file size: 20 MB.
This field is for validation purposes and should be left unchanged.